لیست آخرین قیمت ساعت هوشمند در بانه

لیست تازه ترین قیمت ساعت هوشمند در زاگرس کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساعت هوشمند مدل X22 Pro ۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۲ ساعت هوشمند مدل HW56 plus ۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۳ ساعت هوشمند مدل M16 پلاس ۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۴ ساعت هوشمند مدل M7 ۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۵ ساعت هوشمند مدل Watch 3 ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۶ ساعت هوشمند مدل WS8 Max ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۷ ساعت هوشمند مدل Z27 ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۱۱
۸ ساعت هوشمند سری 7 مدل IWO7Pro ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۹ ساعت هوشمند مدل FK57 ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۱۰ ساعت هوشمند مدل Z7 Plus ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵
۱۱ ساعت هوشمند مدل Zero THIN ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱/۲۵